ดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนที่ขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่ต้องแก้ไข

ให้ดำเนินการจัดส่งทางแบบฟอร์มข้างล่างนี้

ภายในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น. 

หากเลยกำหนดจะถือว่าไม่ขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ ประจำปี 2564