แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

O36แผนป้องกันทุจริต2566-ส่งพี่เล็ก.pdf

แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O39.1.แผนป้องกันการทุจริต2565 (150,000).pdf
O39.2.กิจกรรมเขตสุจริต65.pdf
O39.3.กิจกรรมโรงเรียนสุจริต65.pdf