การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2565 - สพม. บุรีรัมย์

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง-2565.pdf