รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

รายงานผลและผลการวิเคราะห์ พัฒนาบุคลาก.pdf
o28 รายงานผลและผลการวิเคราะห์ พัฒนาบุคลากร.pdf
แบบรายงานผลการผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564.pdf
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี64.pdf
รายงานผลการบริหารงานด้านอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไข.pdf