ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


O31นโยบายNo Gift2566-ส่งพี่เล็ก.pdf

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญแลของกำนันทุกชนิด

O31.1หนังสือแจ้งNo gift 66-หน่วยงานภายนอก-ส่งพี่เล็ก.pdf

หนังสือแจ้ง No Gift  2566-หน่วยงานภายนอก