หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวปราณี อารีรัมย์

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางพิมพ์หทัย สุทาโคตร

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง