ทำเนียบ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

พลตำรวจตรีรุทธพล เนาวรัตน์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

ประธานอนุกรรมการ 

นายสัมนาการณ์ บุญเรือง

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

อนุกรรมการ (ผู้แทน กศจ.) 

นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ

นายอำเภอนางรอง

อนุกรรมการ (นายอำเภอ/ผู้แทน) 

นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ

ข้าราชการบำนาญ

อนุกรรมการ (ผู้แทน ก.ค.ศ.) 

นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง

อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบุคคล) 

พันตำรวจเอกสมยศ พื้นชัยภูมิ

ผกก.สภ.พุทไธสง

อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) 

นายวิฑูรย์ วงศ์อิน

ข้าราชการบำนาญ

อนุกรรมการ

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น ๆ) 

นายวิโรจน์ สุริเทศ

ครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมอนุกรรมการ (ครู)

นายไพบูลย์ มั่นยืน

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม

อนุกรรมการ (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

นายสมคิด สวาสุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชพ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

อนุกรรมการ (บุคลากรทางการศึกษาอื่น) 

นายกฤษ ละมูลมอญ

ผอ.สพม.บุรีรัมย์

อนุกรรมการและเลขานุการ 

นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายอนุชิต ขุลีทรัพย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ