การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-2566-ส่งพี่เล็ก.pdf