ข่าวกิจกรรม

"กิจกรรม'สพม.บุรีรัมย์วิ่งสานฝัน RUN FOR CHARITY' ครั้งที่ 1 " 

วันที่ 10 ก.ย. 65 ดร.กฤษ  ละมูลมอญ  ผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้บริหารสถานศึกษา มอบถ้วยรางวัลผู้เข้าแข่งขันวิ่งสานฝัน สพม.บุรีรัมย์ ครั้งนี้จะได้รับเหรียญและถ้วยรางวัลทุกประเภท ทุกรุ่น ทุกเพศ ทุกวัย เมื่อเข้าเส้นชัย ในลำดับที่กำหนดและผ่านจุดเช็คพอยด์ครบทุกจุด 

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ "ยินดีต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ ใหม่" 

วันนี้ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ร่วมต้อนรับ นางสาวพรพิมล พาราษฎร์ และนางรสสุคนธ์  ศรีสันดา ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

อ่านเพิ่มเติม

"การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)" 

วันนี้ (22 ส.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  นายบุญชาย  โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ( Assessment  for Learning )

อ่านเพิ่มเติม

"การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)" 

 วันที่ 15 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมทิวสน  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  นายสุดใจ  อ่อนฤาชา  รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study )  นางสาวอภิญญาณ  บุญอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการหรือผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม " 

 วันนี้ (17 ส.ค.65 )  เวลา 08.30 น. ณ  ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้ (CS 0101) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดย นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

"การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" 

 วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

บรรยายพิเศษ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" และชมนิทรรศการจาก 7 โรงเรียน สังกัด สพม.บุรีรัมย์ ในการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

ณ โรงแรมอัลวาเรซ  จ.บุรีรัมย์  มีผู้บริหารเขตพื้นที่ และผู้บริหาร รร.สังกัด สพม. ทั่วประเทศ กว่า 1,000 คน

และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live และ YouTube สพม.บุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม

"วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565"

 เวลา 07.00 น. วันนี้ (12 ส.ค. 65) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) 

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมพิธี 

อ่านเพิ่มเติม


"สพม.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการนักเรียนมัธยมบุรีรัมย์ปลอดภัยในยุค New Normal  "

วันนี้ ( 9 ส.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ประธานเปิดโครงการนักเรียนมัธยมบุรีรัมย์ปลอดภัยในยุค New Normal ขึ้น โดย นายบุญชาย  โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนากระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์  เปิดโครงการแนะแนวการศึกษาอาชีพ  "

    วันที่( 6 ส.ค.65 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดโครงการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม (ทักษะชีวิต ) ในการส่งเสริมพหุปัญญา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่สมรรถนะด้านการจัดการตนเอง  ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่3/2565  "

   วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่3/2565 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายและการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์อบรมการสร้างข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  "

.

    วันที่ (2 ส.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานพิธีเปิดการประชุมปฎิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เพื่อสร้างข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม

"ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล "

วันที่  28 กรกฏาคม 2565 เวลา 19.19 น. นายบุญชาย  โชยรัมย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  พร้อมด้วยนางแสงจันทร์  สวาสุ  อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ นางพิชฌาน์  ศรีตะวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

"ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน    "

วันที่( 28 กรกฎาคม 2565) ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นางระพีพรรณ มะลิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์   "

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 171 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม 

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  "

วันที่ ( 27 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ ถอดบทเรียน (Best Practice) "

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 . กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และถอดบทเรียน” วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป . โดยมีนายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ครูผู้นำเสนอ Best Practice การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนละ 2 คน 66 โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 150 คน 

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ สังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถาน"

    วันที่ ( 19 ก.ค.65) ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2564 โดย นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามที่กำหนด

     โดยมีคณะทำงานในการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จาก IQA TEAM ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 คน การดำเนินการครั้งนี้ใช้เวลา 1 วัน ได้รับความอนุเคราะห์ ในตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดร.กฤษณียา สังขจันทรานนท์ หัวหน้าสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม

"ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565  "

วันที่ ( 18 ก.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยนายสุดใจ  อ่อนฤาชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม 

อ่านเพิ่มเติม

"ขอต้อนรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   "

ผู้บริหารสพม.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันนี้ ( 12 ก.ค.65) ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

( สพฐ.) ปี พ.ศ.2565 จำนวน 15 ราย ผอ.สพม.บุรีรัมย์ ได้ให้ข้อคิดการเป็นผู้บริหาร นโยบายและจุดเน้นของสพฐ.ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน PISA 2022 ระดับสถานศึกษา "

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 ที่ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน PISA 2022 ระดับสถานศึกษา  นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กล่าวรายงาน  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูทำหน้าที่แอดมินประจำสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 66 คน  คณะวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายสัจจา ประเสริฐกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นางณัฐพร นวนสาย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม และนางดวงพร อรุณโน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ สู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ "

วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 ดร.กฤษ ละมูลมอญ (ผอ.สพม.บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธ สู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีนางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพม.บุรีรัมย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดอบรมโครงการ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และสามารถดำเนินชีวิตโดยนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 "

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 "

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ จิตอาสาร่วมใจ พัฒนาอาคารสถานที่ "

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.กฤษ  ละมูลมอญ (ผอ.สพม.บุรีรัมย์) นายศุภชัย  ภาสกานนท์  นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ  อ่อนฤาชา (รองผอ.สพม.บุรีรมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด (สพม.บุรีรัมย์) จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจ พัฒนาทำความสะอาดอาคารสถานที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สพม.บุรีรัมย์ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสำนักงานช่วยกันพัฒนา ตัดหญ้า ขัดพื้นหน้าเสาธง เก็บกวาดถนนหนทางให้สะอาด ปราศจากมลพิษ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ให้กับผู้มาใช้บริการ  สพม.บุรีรัมย์ พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

อ่านเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ ทำบุญ  สพฐ.ครบรอบ 19 ปี) "

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ( ผอ.สพม.บุรีรัมย์) นายศุภชัย  ภาสกานนท์  นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ  อ่อนฤาชา (รองผอ.สพม.บุรีรมย์) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 19 ปี  ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเช้า ถวายจตุปัจจัย ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายปิ่นโตภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป และกรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี  ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ( ผอ.สพม.บุรีรัมย์) กล่าว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 19 ปี ขออำนวยอวยพรให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดซึ่งเป็นเลือดของ สพฐ. มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่และปราศจากโรคภัยเบียดเบียน ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

"ประชุมคณะกรรมการการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม(ทักษะชีวิต) "

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.บร  จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม(ทักษะชีวิต)ในการส่งเสริม พหุปัญญา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่สมรรถนะด้านการจัดการตนเอง โดยมีนายกฤษ  ละมูลมอญ ผอ.สพม.บร เป็นประธานการประชุม นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บร กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" สู่สถานศึกษา "

วันนี้ (29 มิ.ย.65) นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย " โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง " สู่สถานศึกษา โดย นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้สถานศึกษาในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 66 โรง

สถานที่เป็นสวนป่าพ่อคำเดื่อง ภาษี สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มาอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบอารยเกษตร ฯ คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ  70 คน

อ่านเพิ่มเติม

"ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวสุปิญาวรรณ หมายปาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมประชุมดำเนินการทดสอบระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อรองรับการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำคู่มือการใช้งาน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม

"ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน"

นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

อ่านเพิ่มเติม

"ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน"

วันนี้ (20 มิถุนายน2565 ) เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

อ่านเพิ่มเติม

“สพม.บุรีรัมย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  "  

       สพม.บุรีรัมย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ห้องประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร นายบุญชาย  โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565  โดยมี  ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รวม 66 คน เข้ารับการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

“มัธยมบุรีรัมย์เข้ม พัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  "  

       วันนี้ (17 มิถุนายน 2565) ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานประวัติศาสตร์

ดร.กฤษ ละมูลมอญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานพิธีเปิด นางสาวอภิญญาณ บุญอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

“สพม.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” โครงการคุณธรรมและความโปร่งใส   "  

       ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชี้แจงแนวทาง ปฏิทิน และรายละเอียดเกณฑ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 

อ่านเพิ่มเติม

“คาราวานวิทยาศาสตร์   "  

       องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกห้องเรียน ณ โรงเรียนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  

อ่านเพิ่มเติม

“สพม.บุรีรัมย์ พัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  "  

        ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาสภานักเรียน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

สพม.บุรีรัมย์ สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  "  

        นางระพีพรรณ  มะลิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาลโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2565  รับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน "  

        เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 (Data Management Center : DMC ) ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ห้องประชุม Conference Room โดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดำเนินการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อให้โรงเรียนกรอกข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) 

อ่านเพิ่มเติม

คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน"  

          เมื่อวันที่ ( 9 มิถุนายน 2565 ) เวลา 13. 00 น.ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 

อ่านเพิ่มเติม

“ชี้แจงระบบการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  "  

       เมื่อวันที่ (8 มิถุนายน 2565 ) ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายบุญชาย  โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ประธานเปิดการอบรมระบบการรายงาน ตรวจสอบและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ นางพันทิพา  สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน 

(อ่านเพิ่มเติม)

“มอบเงินกองทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุ "  

        ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มอบเงินกองทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน กรณีนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม (สพม.บุรีรัมย์) ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ  2 ราย ตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พ.ศ.2564 

(อ่านเพิ่มเติม)

“ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล"  

         เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานสัมมนา "ปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย " เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยใหม่ ให้เป็นไปตามปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปัจจุบัน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตั้งใหม่ 


(อ่านเพิ่มเติม)

“ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล"  

         เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. นายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธี ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางพานพุ่มถวายธูปเทียนแพ และจุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคู่สมรสหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียน ผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนำร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี 

(อ่านเพิ่มเติม)

“ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล"  

      เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.19 น. นายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธี ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางพานพุ่มถวายธูปเทียนแพ และจุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคู่สมรสหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียน ผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนำร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี 

(อ่านเพิ่มเติม)

ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล"  

       เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565  นายบุญชาย  โชยรัมย์ นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา  ได้ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ บริเวณด้านหน้า หอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) 

(อ่านเพิ่มเติม)

สวัสดีคุณครู "สหวิทยาเขตนางรอง"  

       เมื่อวันที่ (31 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น.ที่หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายศุภชัย  ภาสกานนท์ นายบุญชาย  โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าหน่วย ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรัมย์ ผู้บริหาร ครูสหวิทยาเขตประโคนชัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวคิดไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ภายใต้นโยบาย สพม.บุรีรัมย์ พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สวัสดีคุณครู “ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2565” 

(อ่านเพิ่มเติม)

สวัสดีคุณครู "สหวิทยาเขตประโคนชัย"  

เมื่อวันที่ (31 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายศุภชัย  ภาสกานนท์ นายบุญชาย  โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าหน่วย ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรัมย์ ผู้บริหาร ครูสหวิทยาเขตประโคนชัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวคิดไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ภายใต้นโยบาย สพม.บุรีรัมย์ พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สวัสดีคุณครู “ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2565”

(อ่านเพิ่มเติม)

สวัสดีคุณครู "สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์"  

เมื่อวันที่ ( 30 พฤษภาคม 2565)  ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวคิดไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ภายใต้นโยบาย สพม.บุรีรัมย์ พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สวัสดีคุณครู “ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2565”  และได้มอบนโยบายใน 11 ประเด็นสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ การเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 พร้อมมาตรการป้องกัน โควิด-19 ,โรงเรียนปลอดภัย พื้นที่ปลอดภัย,โอกาสทางการศึกษา นโยบาย ไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, นโยบายพาน้องกลับมาเรียน,ปีแห่งการชดเชยการถดถอยทางความรู้จากสถานการณ์ โควิด-19 (Learning Loss),การพัฒนาหลักสูตร,การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน,การพัฒนาคุณภาพครู,การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและสถานีแก้หนี้ครู 

(อ่านเพิ่มเติม)

สวัสดีคุณครู "สหวิทยาเขตลำปลายมาศ"  

มื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวคิดไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง ภายใต้นโยบาย สพม.บุรีรัมย์ พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สวัสดีคุณครู “ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2565”  โดยนายไพศาล  สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ ในนามประธานสหวิทยาเขต กล่าวรายงาน นายศุภชัย  ภาสกานนท์ นายบุญชาย  โชยรัมย์ รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าหน่วย ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรัมย์ ผู้บริหาร ครูสหวิทยาเขตลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรมโครงการ 

(อ่านเพิ่มเติม)

สวัสดีคุณครู "สหวิทยาเขตพุทไธสง"  

สหวิทยาเขตพุทไธสง พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย สพม.บุรีรัมย์ พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน . วันนี้ (25 พ.ค.65) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเพลาเพลิน ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู “ ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2565 ” จุดที่ 4 สหวิทยาเขตพุทไธสง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรม . โดย นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง ในนามสหวิทยาเขตพุทไธสง คณะครูในสหวิทยาเขตฯ กล่าวต้อนรับและรายงานสัมฤทธิผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และรับมอบนโยบาย สพม.บุรีรัมย์ มีการบริหารจัดการจัดการศึกษา ที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 8 โรง พร้อมนำนโยบายของ สพม.บุรีรัมย์ พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ . ภาพกิจกรรม 

(อ่านเพิ่มเติม)

ลงนาม MOU พัฒนาการผลิตครู งานวิจัย และงานวิชาการ  "

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ ให้เข้าร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษาและสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมได้ร่วมลงนาม MOU ในงานพัฒนาการผลิตครู งานวิจัย และงานวิชาการ ในกรอบระยะเวลา 3 ปี (2565 – 2568) ระหว่างมหาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด

(อ่านเพิ่มเติม)


เปิดโครงการทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือ "

นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ฤกษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทบทวนความรู้ผู้กำกับลูกเสือ ณ โดมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยนายประภาส  สนิทรัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กล่าวรายงาน  

(อ่านเพิ่มเติม)


สวัสดีคุณครู ” สหวิทยาเขตละหานทราย "

วันนี้ (24พ.ค.65) ที่หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู “ ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2565 ” จุดที่ 3 สหวิทยาเขตละหานทราย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม 

(อ่านเพิ่มเติม)


สวัสดีคุณครู ” สหวิทยาเขตสตึก "

        วันนี้ ( 23 พฤษภาคม 2565 ) ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตึก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู “ ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2565 ” จุดที่ 2 สหวิทยาเขตสตึก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรม 

(อ่านเพิ่มเติม)


"PISA 2022 "

        วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสุภัทรบพิตร  โรงเรียนภัทรบพิตร ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่การพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 202 ในการดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ จำนวน 132 คน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มสาระ ยกระดับการประเมินผล PISA 2022 ในสังกัดให้สูงขึ้น ที่มีคุณภาพในระดับประเทศ 

(อ่านเพิ่มเติม)


" สวัสดีคุณครู ” สหวิทยาเขตหนองกี่ "

        ผอ.สพม.บุรีรัมย์ เปิดงานโครงการสวัสดีคุณครู "ผอ.เขต พบเพื่อนครู ๒๕๖๕" ย้ำ "สพม. บุรีรัมย์ พื้นที่ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐาน" จุดแรกครูสหวิทยาเขตหนองกี่พร้อมรับนโยบาย  

(อ่านเพิ่มเติม)


"เปิดอาคารโรงอาหาร  "

        วันนี้ 19 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. นายบุญชาย  โชยรัมย์  รองผอ.สพม.บร นายสัคสม  พระภูจำนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางแสงจันทร์ สวาสุ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารโรงอาหาร โดยมี ดร.วีรเทพ เนียมหัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยเจริญวิทยาพร้อมคณะครูและชุมชนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา

(อ่านเพิ่มเติม)


"ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระเบียบ ก.ค.ศ. ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference  "

        วันนี้ 18 พ.ค. 2565 เวลา 9.00 น. นายศุภชัย  ภาสกานนท์ รอง ผอ.สพม.บร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๔ และการใช้งานระบบทะเบียนประวัติฯ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องสมุด สพม.บุรีรัมย์

(อ่านเพิ่มเติม)


"ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference  "

        วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ  ละมูลมอญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference 

(อ่านเพิ่มเติม)


"สพม.บุรีรัมย์ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน "

        วันนี้ ( 29 เมษายน 2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  

(อ่านเพิ่มเติม)


"การขับเคลื่อนนโยบายสู่จุดเน้น สพฐ."

        เมื่อวันที่ ( 21 เมษายน 2565 ) เวลา 10.00 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย นางลำพึง  ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.  นางสาวสุพัฒตรา  วัลย์เครือ  นางสาวกัญญา  อินสอน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน" ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(อ่านเพิ่มเติม)


"บันทึกข้อตกลง "

        เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (MOU] จำนวน 5 ราย นายศุภชัย  ภาสกานนท์ นายสุดใจ  อ่อนฤาชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติ 

 (อ่านเพิ่มเติม)


"สพป.บุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 2564 "

        วันนี้ (19 เมษายน 2565) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ น หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตามที่ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 

 (อ่านเพิ่มเติม)


"สพม.บุรีรัมย์ ออกตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย "

        วันนี้ 12 เมษายน 2565 นายบุญชาย โชยรัมย์ รอง ผอ.สพม.บร ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/บริการประชาชน ชว่งเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามและตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ชุดตรวจ 8 จุดตรวจอำเภอรวม 6 จุด ประกอบด้วย อำเกอปะคำ 2 จุด อำเภอโนนดินแดง 2 จุด และอำเภอหนองกี่ 2 จุด ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตามจุดบริการประชาชน 

 (อ่านเพิ่มเติม)


"สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพร สงกรานต์ 2565 "

        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์

วันนี้ ( 12 เม.ย.65 ) ที่โถงเอนกประสงค์ อาคารมัธยม 4.0  นายกฤษ  ละมูลมอญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมสรงน้ำพระพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งขอพร และให้พรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณีอันดีงามของไทย

 (อ่านเพิ่มเติม)


"สืบสานประเพณีไทย "

        วันนี้ (12 เม.ย.65) เวลา 08.30 น. นายกฤษ  ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายศุภชัย  ภาสกานนท์ นายบุญชาย  โชยรัมย์ นายสุดใจ  อ่อนฤาชา  รองผอ.สพม.บุรีรัมย์  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ไหว้พระพุทธมัธยมบรมมุนีนาท และศาลตาปู่ประจำสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ณ ลานหน้าอาคารมัธยม 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

 (อ่านเพิ่มเติม)


"การรายงานผลดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ "

        เมื่อวันที่ (7 เมษายน 2565 ) นายสุดใจ อ่อนฤาชา รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์พร้อมด้วย นายสัคสม พระภูจำนงค์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายภานุวัชร ปุรณะศิริ นายศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มานพ สว่างจิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมรับฟังและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประเด็นเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อคณะกรรมการตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

 (อ่านเพิ่มเติม)


"วันจักรี "

        เมื่อวันที่ (6 เมษายน 2565 ) นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

 (อ่านเพิ่มเติม)


"ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 "

        วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายกฤษ ละมุลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ดังนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนสมรรถนะผู้เรียน การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning การวัดประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน การแก้ปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภค การดำเนินการตามมาตรการการรักษาวินัยการเงินและการคลังการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2565 การพัฒนาครู 12 เดือน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีไทย โครงการโรงเรียนคุณภาพ และโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ฯ โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ.เป็นประธาน  

 (อ่านเพิ่มเติม)


"การประชุมคัดเลือกผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. "

         วันนี้ที่ 4  เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมไชยมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดประชุมคัดเลือกผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ของกลุ่มพื้นที่การศึกษา  ประจำเขตตรวจราชการที่  13 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการรที่ 13 ได้จัดให้มีการประกวดคัดเลือกการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อส่งเสริมระบบการดำเนินการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ.นโยบายที 4 ด้านประสิทธิภาพจุดเน้นที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้มีนายสุดใจ  อ่อนฤาชา รอง สพม.บร เป็นประธานการประชุม 

 (อ่านเพิ่มเติม)


"ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "

         วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางระพีพรรณ มะลิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวปราณีต ชึรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

 (อ่านเพิ่มเติม)


"การประชุมเชิงปฏิบัติการ "

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีคุณภาพตรงตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา และเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 (อ่านเพิ่มเติม)


"มัธยมบุรีรัมย์ รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย "

          เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับและชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัวพร้อมมอบนโยบายผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 ราย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

 (อ่านเพิ่มเติม)


"โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มอบนโยบายและปฏิบัติการแนวทางการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งระบบสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการมีงานทำและการเป็นพลโลก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ดร.กฤษ   ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งระบบสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการมีงานทำและการเป็นพลโลก โดย นายสุดใจ อ่อนฤาชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  (อ่านเพิ่มเติม)


" โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  "

          วันนี้ (24 มีนาคม 2565 ) ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายโอภาส  ศรีสัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมจำนวน 6 โรงเรียนและโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม จำนวน 5 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน   (อ่านเพิ่มเติม)


" การจัดการเรียนรวม "

          วันนี้ (24 มีนาคม 2565 ) ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายโอภาส  ศรีสัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมจำนวน 6 โรงเรียนและโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม จำนวน 5 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน   (อ่านเพิ่มเติม)


" ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา"

          วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  (อ่านเพิ่มเติม)


"ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  "

          วัวันนี้ ( 18 มีนาคม 2565 ) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 นายบุญชาย  โชยรัมย์ นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี  (อ่านเพิ่มเติม)


" ร่วมแสดงความยินดีที่ นางสาวปราณี อารีรัมย์ "

          วันนี้ ( 14 มีนาคม 2565 ) นายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และบุคลากรในสังกัดเดินทางไปศึกษาดูงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีที่ นางสาวปราณี อารีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เดินทางไปรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ โดย ดร.ณัฐนนท์  วิทยาประโคน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และคณะร่วมต้อนรับ  (อ่านเพิ่มเติม)


" สพม.บร ร่วมแสดงความยินดี"

          วันนี้ ( 11 มีนาคม 2565 ) ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ประธานประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ กับ เลขาธิการการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสนี้ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวปราณี  อารีรัมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 (อ่านเพิ่มเติม)
" ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 "

          วันนี้ ( 4 มีนาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21   (อ่านเพิ่มเติม)


" รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา "

          รายการคุยเฟื่องเรื่องการศึกษา พบกับคุณครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 แขกรับเชิญของรายการ จะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพาน้องกลับมาเรียน ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 ติดตามชมรายการตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ คลื่น FM 101.75 MHz หรือรับชมทางออนไลน์  (อ่านเพิ่มเติม)


" พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (ก.ต.ป.น.) "

          วันนี้ (2 มี.ค.65) เวลา 09.00น. นายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตประโคนชัยและคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ติดตาม ฯ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารและโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

 (อ่านเพิ่มเติม)


" ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน "

          วันนี้ ( 22 ก.พ. 65) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนพุทไธสง นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด( บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ) นายภูชิต ภูบาลชื่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /11 โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ  

(อ่านเพิ่มเติม)


" ส่งข้อสอบ o-net "

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ส่งมอบกล่องกระดาษคำตอบพร้อมกับบัญชีจำนวนกล่องกระดาษคำตอบ (O-NET 3)ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เมื่อที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  (อ่านเพิ่มเติม)


" สอบโอเนต ม.3 ปี 2564"

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ทั่วประเทศ  ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ตรวจเยี่ยมสนามสอบศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ 13 สนามสอบ  (อ่านเพิ่มเติม)


"ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา"

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) โดยมีนายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุม นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ แจ้งข้อราชการเพื่อทราบและข้อสรุปตามวาระการประชุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 


"ประชุมคณะกรรมจัดทำร่างขอบเขตงานตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ " 

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

จัดประชุมคณะกรรมจัดทำร่างขอบเขตงาน/ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โดยมีนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้ประกอบพิธีเขตสุจริตก่อนเข้าวาระการประชุม โดยแบ่งการประชุมเป็น 3 กลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำร่างขอบเขตงานตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

ระหว่างวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2565  (อ่านเพิ่มเติม) 


"กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ" 

         วันนี้ (3 ก.พ. 65) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 


"อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน " 

         วันนี้ (2 ก.พ. 65) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งมาตรการในการสอบครูผู้ช่วย ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการเตรียมตัวให้พร้อม ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบจะประชุมเกี่ยวกับการจัดสอบ จะแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน (อ่านเพิ่มเติม)


"อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน " 

         วันนี้ ( 31ม.ค.65) นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนภัทรบพิตร มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วม 18 นาย ลูกเสือ-เนตรนารี 40 นาย (อ่านเพิ่มเติม)

"กิจกรรมหน้าเสาธง" 

         วันนี้ (28 ม.ค. 65) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

         นายสุดใจ อ่อนฤาชา กล่าวในช่วงสุนทรีสนทนา เชิญชวน ผอ.ทุกกลุ่มงานและบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมเตรียมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการรับตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และเรื่องการประชุม ก.ค.ศ. มีการแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.เขต และรอง ผอ. เขต (อ่านเพิ่มเติม)

"ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน " 

         วันนี้ ( 28 ม.ค 65 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องไชยมงคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2565 ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement)ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด โดย ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์และคณะกรรมการร่วมประชุม (อ่านเพิ่มเติม)
"เตรียมพร้อม สอบครูผู้ช่วย" 

         วันที่ (27 ม.ค. 65) เวลา 08.30 น. นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

        สุนทรียสนทนา โดยนายอนุชิต  ขุลีทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งเรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเตรียมความพร้อมการสอบครูผู้ช่วย ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ / นางแสงจันทร์  สวาสุ กลุ่มพัฒนาครูฯ แจ้งเรื่องการเตรียมพร้อมการรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งรอง สพม.บร /นายสุดใจอ่อน  ฤาชา รองสพม.บร เน้นย้ำเรื่องการสอบครูผู้ช่วยการสรรหากรรมการ/สถานที่จัดสอบ  (อ่านเพิ่มเติม)
"สพม.บุรีรัมย์" ดำเนินการสอบคัดเลือกตัวแทน น.ร.ไทยไปร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 19 " 

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) บุรีรัมย์ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th USO) ซึ่งดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  (อ่านเพิ่มเติม)" สวัสดีปีใหม่ 2565 "

 วันที่ (19 มกราคม 2565 ) เวลา 08.39 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ.สพม.บร นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ไหว้พระพุทธมัธยมบรมมุนีนาท พระประจำสำนักงาน พระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ยาย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ปี 2565 ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นศิริมงคลเป็นพลังใจพลังกายในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตลอดปี 2565 " สวัสดีปีใหม่ 2565 "

 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวอวยพรปีใหม่ ปี พ.ศ.2565 แด่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ " "ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ ๑"

 วันที่ 24ธันวาคม 2564 นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ. สพม.บร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรม "ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ ๑" ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
"สพม.บร ร่วมพิธีการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนถนนหักพิทยาคม"
" บุรีรัมย์มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ดีเด่นประจำปี 64"

นที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ. สพม.บร เป็นประธานในพิธีเปิด จัดพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. จำนวน 651 คน เพื่อเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2564  โดยมี นายกฤษ ละมูลมอญ ผอ. สพม.บร พร้อมด้วย นายศุภชัย ภาสกานนท์ นายบุญชาย โชยรัมย์ นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผอ. สพม.บร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นปี 2564 ในครั้งนี้  " บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ "

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ นายกฤษ

ละมูลมอญ ผอ.สพม.บร กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ และได้ให้ข้อคิดการปฏิบัติงานจรรยาบรรณวิชาชีพครู ระเบียบการปฏิบัติงานราชการ โดยมีนายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผอ.สพม.บร และนางระพีพรรณ มะลิพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดี

.

ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ มีจำนวน 13 ราย " โครงการกิจกรรมงบประมาณ "

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565  ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  โดยนายกฤษ  ละมูลมอญ ผอ.สพม.บร ประธานการประชุม นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผอ.สพม.บร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจง  ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ " โครงการกิจกรรมงบประมาณ "

วันที่ ( 8 ธ.ค.64 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ กิจกรรมและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาโครงการ กิจกรรม และพิจารณาจัดสรรดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์และนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล และให้คำปรึกษาการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม และเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ " การมีส่วนร่วม "

 วันนี้ (3 ธ.ค.64 ) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารมัธยม 1 นายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  โดยมีเจ้าหน้าที่เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ รวมทั้งร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี " ร.ร.ห้วยหินพิทยาคม ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานไว้ฮอยมือพ่อแม่ "

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุมชน ครูและนักเรียนโรงเรียน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวนาตามโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ สืบสานปณิธานพ่อหลวง ร.9 " Safety School to learn โรงเรียนปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้ "
" ยินดีต้อนรับ  "

       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมไชยมงคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ยินต้อนรับ นายยศพัทธ์  แตงทองกุล ศึกษานิเทศน์ชำนาญพิเศษ ย้ายจากศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์มาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศน์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยมีนายสัมนาการณ์ บุญเรือง  ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์และคณะมาร่วมให้กำลังใจ โดยนายกฤษ  ละมูลมอญ  กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น" บรรจุครูผู้ช่วย  "

     วันที่ (28 ต.ค.64 ) ที่ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารมัธยมจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่พร้อมมอบโอวาท โดยเน้นย้ำระเบียบข้อปฏิบัติ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 สาขา 7 วิชาเอก จำนวน  8 อัตรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


" ทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น "

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล    เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 สาขา 7 วิชาเอก จำนวน  8 อัตรา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สอบสัมภาษณ์   วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 


" โรงเรียนคุณธรรม"

       มัธยมบุรีรัมย์ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ออนไลน์ ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 


" โครงการอารยเกษตร"

วันนี้  ( 24 กันยายน 2564 ) นายสุดใจ อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการอารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ประจำปีงบประมาณ 2564

.

โดยคณะกรรมการจะดำเนินการออกแบบการวิจัย และสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผลนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา


"งานเกษียณ เกษม สพม.บร. 2564"


" สพม.บุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับ  " 


" ครูดีในดวงใจ " 

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564 ) ที่ห้องประชุมไชยมงคล นายศุภชัย  ภาสกานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานดำเนินการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565เพื่อสรรหาข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม และมีความทุ่มเทเสียสละช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

   21