นโยบายในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Privacy Policy).pdf
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเขต ต่างๆ.pdf
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปยังโรงเรียนในสังกัด สพม บุรีรัมย์.pdf
หลักฐานการเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สพม บุรีรัมย์ ไปยังเขตต่างๆ ทั่วประเทศ.pdf
หลักฐานการเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สพม บุรีรัมย์ ไปยังโรงเรียนในสังกัด สพม บุรีรัมย์.pdf