หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู.pdf
4.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์ โครงการ คนดีศรี สพม.บุรีรัมย์.pdf
o27 หลักเกณฑ์ โครงการ คนดีศรี สพม.บุรีรัมย์ ป.pdf
O27หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf
2.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf
5.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
o27 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร คผช.pdf
3.หลักเกณฑืและวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม.pdf
คู่มือปฏิบัติงานบุคคล65_removed.pdf
หลักเกณฑ์บริหารอัตรากำลัง.pdf
O27หลักเกณฑ์บริหารอัตรากำลัง (1).pdf