แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ส่งพี่เล็ก.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  2565


O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ_000021.pdf
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ส่งพี่เล็ก.pdf