แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ.pdf