สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน มี.ค 65.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม 65


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ก.พ 65.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ม.ค 65.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม 65


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ธ.ค 64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม 64


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน พ.ย 64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน พ.ย 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ต.ค 64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ต.ค 64