Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐

📣 2/05/2565 ประกาผลการสอบและผลการจัดเหรียญรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕
📣 29/04/2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
📣 25/04/2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
📣 21/04/2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
📣 12/04/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขออนุมัติดำเนินการนำร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไปเผยแพร่ฯครั้งที่ 2
📣 11/04/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ขออนุมัติดำเนินการนำร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2565จำนวน 6 โรงเรียนไปเผยแพร่ฯ ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

เว็บไซต์จากหน่วยงานอื่น