วิดีโอเขตสุจริต สพม.32วีดีโอ YouTube สพม.32 /18/12/2560 ประกาศเจตจำนงสุจริต


สถานีข่าว สพม.32 | ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2559


021259 คณะดูงานลำดับ71-72


211159 คณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครนายก


สพป.นครราชสีมา เขต 1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.สงขลา เขต2 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.อุทัยธานี เขต 2 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.ชัยภูมิ เขต3 และ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.สระแก้ว เขต 1 ศึกษาดูงานจเขตสุจริต


สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพม.18 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.นครปฐม เขต 1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพม.21 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.ลพบุรี เขต 1 และ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.ปทุมธานี เขต 2 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.เชียงราย เขต2 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


สพป.อุทัยธานี เขต1 ศึกษาดูงานเขตสุจริตสพป.เลย เขต1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต รอบ2สพป.สกลนคร เขต3 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม


สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ศึกษาดูงานเขตสุจริต


โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2559


การพัฒนาบุคลากร 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี


กิจกรรมประจำวันของชาว สพม.32


การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ในสังกัด สพม.32


การพัฒนาบุคลากร ณ สรวลสโมสร รีสอร์ท จังหวัดระยอง


ประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Comments