ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04262/5068 ลว 18 สิงหาคม 2559 เรื่อง การแก้ไขระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)ในกรณีการแก้ไขผลสอบจากคะแนน O-NET ที่ประกาศเฉลยผิดฯ

โพสต์18 ส.ค. 2559 02:01โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments