กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 พ.ค. 2563 19:03 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข กลุ่มนโยบายและแผน
1 พ.ค. 2563 03:16 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1 พ.ค. 2563 02:32 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
1 พ.ค. 2563 02:32 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
30 เม.ย. 2563 19:41 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข รายงานงบทอดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2563
30 เม.ย. 2563 19:41 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ ตราครุฑ.jpg กับ รายงานงบทอดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2563
30 เม.ย. 2563 19:40 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
30 เม.ย. 2563 19:40 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
15 เม.ย. 2563 21:08 คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ แก้ไข รายงานงบทอดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2563
15 เม.ย. 2563 21:07 คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ สร้าง รายงานงบทอดลอง เดือนมีนาคม
1 เม.ย. 2563 23:24 Phakpoom Phatchanee แก้ไข ข้อมูลผู้บริหาร
1 เม.ย. 2563 23:24 Phakpoom Phatchanee แนบ รองฯ กบ.png กับ ข้อมูลผู้บริหาร
1 เม.ย. 2563 23:12 Phakpoom Phatchanee แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
1 เม.ย. 2563 02:07 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
1 เม.ย. 2563 02:07 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
1 เม.ย. 2563 02:07 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
1 เม.ย. 2563 01:56 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
1 เม.ย. 2563 01:56 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
1 เม.ย. 2563 01:50 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วมาตราฐานแบบทึบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
1 เม.ย. 2563 01:50 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วมาตราฐานแบบทึบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
31 มี.ค. 2563 01:45 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข โครงสร้าง
31 มี.ค. 2563 01:45 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 copy copy.png กับ โครงสร้าง
30 มี.ค. 2563 00:41 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
30 มี.ค. 2563 00:08 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
30 มี.ค. 2563 00:07 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน