กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 ต.ค. 2562 02:04 bandid sangprakhon แก้ไข การคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2563
7 ต.ค. 2562 00:56 bandid sangprakhon แนบ 482457_10200601494981789_1825578775_n.jpg กับ การคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกาา มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2563
7 ต.ค. 2562 00:56 bandid sangprakhon สร้าง การคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกาา มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2563
7 ต.ค. 2562 00:50 bandid sangprakhon แนบ 482457_10200601494981789_1825578775_n.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
7 ต.ค. 2562 00:50 bandid sangprakhon สร้าง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
7 ต.ค. 2562 00:36 bandid sangprakhon แก้ไข ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
7 ต.ค. 2562 00:34 bandid sangprakhon แนบ 482457_10200601494981789_1825578775_n.jpg กับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
7 ต.ค. 2562 00:34 bandid sangprakhon สร้าง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
2 ต.ค. 2562 23:47 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ ประชุมคณะทำงานdltv.png กับ ข่าวประจำเดือนสิงหาคม
2 ต.ค. 2562 23:47 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ ประชุมDLTV-DLIT24.png กับ ข่าวประจำเดือนสิงหาคม
2 ต.ค. 2562 23:47 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ ประชุมDLTV-DLIT 25.png กับ ข่าวประจำเดือนสิงหาคม
2 ต.ค. 2562 23:47 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ข่าวประจำเดือนสิงหาคม
27 ก.ย. 2562 03:29 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
25 ก.ย. 2562 02:03 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
25 ก.ย. 2562 02:00 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562
25 ก.ย. 2562 01:57 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
25 ก.ย. 2562 01:56 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ ตราครุฑ01.png กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
25 ก.ย. 2562 01:44 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 นำออกไฟล์แนบ CCI09252019.pdf จาก ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
25 ก.ย. 2562 01:43 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ CCI09252019.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
25 ก.ย. 2562 01:43 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
25 ก.ย. 2562 01:28 bandid sangprakhon แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ.docx กับ ขอเชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62
25 ก.ย. 2562 01:28 bandid sangprakhon แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบสมัคร.xlsx กับ ขอเชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62
25 ก.ย. 2562 01:28 bandid sangprakhon แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบสรุปข้อมูลสมัคร.xlsx กับ ขอเชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62
25 ก.ย. 2562 01:28 bandid sangprakhon แนบ 482457_10200601494981789_1825578775_n.jpg กับ ขอเชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62
25 ก.ย. 2562 01:28 bandid sangprakhon สร้าง ขอเชิญชวนข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62