กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ก.ย. 2563 18:36 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563.pdf กับ รายงานงบทดลองประจำเดือน
11 ก.ย. 2563 03:00 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ประกาศการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา.docx กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 03:00 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ประกาศการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สพม.32.doc กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 02:57 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 นำออกไฟล์แนบ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ.docx จาก ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 02:56 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 นำออกไฟล์แนบ 01.docx จาก ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 02:55 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 02:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ.docx กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 02:51 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 02:12 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 02:10 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ 01.docx กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 02:07 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
11 ก.ย. 2563 02:07 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
11 ก.ย. 2563 02:07 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค.pdf กับ รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
11 ก.ย. 2563 02:07 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 สร้าง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
11 ก.ย. 2563 01:39 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 01:31 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
11 ก.ย. 2563 01:30 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
10 ก.ย. 2563 23:50 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ประกาศผลการคัดเลือก พนร.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
10 ก.ย. 2563 23:50 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
10 ก.ย. 2563 23:50 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
5 ก.ย. 2563 20:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ สรุปจำนวนผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และผู้มีสิทธิสอบภาค ค.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
5 ก.ย. 2563 20:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
5 ก.ย. 2563 20:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
5 ก.ย. 2563 20:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ในการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
2 ก.ย. 2563 01:03 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานเทคนิค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

เก่ากว่า | ใหม่กว่า