กิจกรรมล่าสุดของไซต์

คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ สร้าง รับการมาตฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ สร้าง ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ สร้าง ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อการปฏิรูป
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ สร้าง ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ห้องสมุดเข้มแข็ง
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ สร้าง ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ห้องสมุดเข้มแข็ง
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ สร้าง โครงการ School lab thailand 2020
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ สร้าง โครงการสวดธัมจักกัปปวัตตนสูตรในสถานศึกษา
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ สร้าง การส่งเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
สกุณา โสดาปัดชา แนบ 82467474_2899497983450993_8040088055517806592_o.jpg กับ 19 มกราคม 2563 สพม.32 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 19 มกราคม 2563 สพม.32 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
สกุณา โสดาปัดชา แก้ไข 18 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ
สกุณา โสดาปัดชา แนบ 82264108_2897626283638163_850531682137145344_o.jpg กับ 18 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ
สกุณา โสดาปัดชา แนบ 82388542_2897626440304814_2149609802840408064_o.jpg กับ 18 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ
สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 18 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ
สกุณา โสดาปัดชา แนบ 82998919_2896009830466475_723807366398607360_o.jpg กับ 17 มกราคม 2563 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 17 มกราคม 2563 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
สกุณา โสดาปัดชา แนบ 82851698_2895912697142855_600694117428625408_o.jpg กับ 17 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ
สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 17 มกราคม 2563 สพม.32 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ
สกุณา โสดาปัดชา แนบ 82905804_2894369690630489_1994275339848646656_o.jpg กับ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ "วันครู"
สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ "วันครู"
สกุณา โสดาปัดชา แนบ 82179414_2894293683971423_5095802620224733184_o.jpg กับ 16 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 "ร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณีวันครู" ปี พ.ศ. 2563 อำเภอลำปลายมาศ
สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 16 มกราคม 2563 ผอ.สพม.32 "ร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณีวันครู" ปี พ.ศ. 2563 อำเภอลำปลายมาศ
สกุณา โสดาปัดชา แนบ 81970185_2893933734007418_6773569360331014144_o.jpg กับ 16 มกราคม 2563 " วันครู ปี 2563 อำเภอหนองกี่ "
สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 16 มกราคม 2563 " วันครู ปี 2563 อำเภอหนองกี่ "
สกุณา โสดาปัดชา แก้ไข 15 มกราคม 2563 สพม.32 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

เก่ากว่า | ใหม่กว่า