กิจกรรมล่าสุดของไซต์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข ประกาศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข Social
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข OIT 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข ประกาศ สพม.32
30 พ.ย. 2563 18:28 nanthana tadsana แนบ 128361160_3144183039015661_2747591434030115839_o.jpg กับ 30 พ.ย. 63 "ทุกคนต้องการความสุข"
30 พ.ย. 2563 18:28 nanthana tadsana สร้าง 30 พ.ย. 63 "ทุกคนต้องการความสุข"
29 พ.ย. 2563 19:39 Nattasasi Srisuthum แก้ไข คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สพม.32
29 พ.ย. 2563 19:36 Nattasasi Srisuthum แก้ไข คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สพม.32
29 พ.ย. 2563 17:59 nanthana tadsana แนบ 127278868_3139370899496875_8952685010765050488_o.jpg กับ 27 พ.ย. 63 "ขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ"
29 พ.ย. 2563 17:59 nanthana tadsana สร้าง 27 พ.ย. 63 "ขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ"
29 พ.ย. 2563 17:56 nanthana tadsana แนบ 127045067_3136441009789864_8892722817393658838_o.jpg กับ 27 พ.ย. 63 "โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน"
29 พ.ย. 2563 17:56 nanthana tadsana สร้าง 27 พ.ย. 63 "โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน"
29 พ.ย. 2563 17:54 nanthana tadsana แนบ 126842184_3134680043299294_827654112828723938_o.jpg กับ 26 พ.ย. 63 "ปลื้มTO BE NUMBER ONE"
29 พ.ย. 2563 17:54 nanthana tadsana สร้าง 26 พ.ย. 63 "ปลื้มTO BE NUMBER ONE"
25 พ.ย. 2563 19:22 nanthana tadsana แนบ 126908969_3131909176909714_2357414613202877470_o.jpg กับ 25 พ.ย. 63 "จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ 2564"
25 พ.ย. 2563 19:22 nanthana tadsana สร้าง 25 พ.ย. 63 "จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ 2564"
25 พ.ย. 2563 19:18 nanthana tadsana แนบ 127223149_3131178980316067_7094014900177832608_o.jpg กับ 24 พ.ย. 63 "พิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ"
25 พ.ย. 2563 19:18 nanthana tadsana สร้าง 24 พ.ย. 63 "พิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ"
24 พ.ย. 2563 20:27 nanthana tadsana แก้ไข 24 พ.ย. 63 "เยี่ยมคารวะ"
24 พ.ย. 2563 20:17 nanthana tadsana แนบ 127706832_3130111220422843_7464088331284051136_o.jpg กับ 24 พ.ย. 63 "เยี่ยมคารวะ"
24 พ.ย. 2563 20:17 nanthana tadsana สร้าง 24 พ.ย. 63 "เยี่ยมคารวะ"
24 พ.ย. 2563 20:14 nanthana tadsana แนบ 126906286_3129467000487265_8546895595107775541_o.jpg กับ 24 พ.ย. 63 "บันทึกข้อตกลงพัฒนาการศึกษาร่วมกัน"
24 พ.ย. 2563 20:14 nanthana tadsana สร้าง 24 พ.ย. 63 "บันทึกข้อตกลงพัฒนาการศึกษาร่วมกัน"
24 พ.ย. 2563 20:11 nanthana tadsana แนบ 126464928_3125902610843704_8410233343058899610_o.jpg กับ 23 พ.ย. 63 "จิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี"
24 พ.ย. 2563 20:11 nanthana tadsana สร้าง 23 พ.ย. 63 "จิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี"

เก่ากว่า | ใหม่กว่า