กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ส.ค. 2562 20:50 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
13 ส.ค. 2562 20:47 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ งบทดลอง-ณ-31-ก.ค.-2562.pdf กับ รายงานงบทดลองประจำเดือน
13 ส.ค. 2562 20:46 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
13 ส.ค. 2562 20:46 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ งบทดลอง-ณ-31-ก.ค.-2562.pdf กับ ราย
13 ส.ค. 2562 20:46 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ราย
5 ส.ค. 2562 00:19 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
5 ส.ค. 2562 00:19 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
5 ส.ค. 2562 00:19 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ 482457_10200601494981789_1825578775_n.jpg กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
1 ส.ค. 2562 19:34 bandid sangprakhon แนบ 482457_10200601494981789_1825578775_n.jpg กับ รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุลากรประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1 ส.ค. 2562 19:34 bandid sangprakhon สร้าง รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุลากรประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
24 ก.ค. 2562 02:46 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 ก.ค. 2562 02:41 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 ก.ค. 2562 02:39 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 ก.ค. 2562 02:34 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24 ก.ค. 2562 00:23 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ(เหลือง)เล็ก(เล็ก).png กับ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non - Korean Educators 2019"
24 ก.ค. 2562 00:23 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20190724_09360341.pdf กับ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non - Korean Educators 2019"
24 ก.ค. 2562 00:23 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non - Korean Educators 2019"
24 ก.ค. 2562 00:11 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ(เหลือง)เล็ก(เล็ก).png กับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 ก.ค. 2562 00:11 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20190724_09373693.pdf กับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 ก.ค. 2562 00:11 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ "กรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 ก.ค. 2562 23:51 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ(เหลือง)เล็ก(เล็ก).png กับ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5
23 ก.ค. 2562 23:51 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20190724_09413169.pdf กับ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5
23 ก.ค. 2562 23:51 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น สร้าง โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5
23 ก.ค. 2562 21:23 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ ตราครุฑ(เหลือง)เล็ก(เล็ก).png กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
23 ก.ค. 2562 21:23 พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น แนบ img20190724_09452481.pdf กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า