กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ธ.ค. 2562 00:05 สกุณา โสดาปัดชา แนบ 78240952_2798683906865735_1020454787528785920_o.jpg กับ 4 ธันวาคม 2562 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "
6 ธ.ค. 2562 00:05 สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 4 ธันวาคม 2562 สพม.32 " องค์กรก้าวหน้า "
5 ธ.ค. 2562 23:59 สกุณา โสดาปัดชา แนบ 78567097_2796982600369199_8313789635343941632_o.jpg กับ 3 ธันวาคม 2562 " บ้านกรวดวิทยาคาร รับประเมิน ฯ รอบ 4"
5 ธ.ค. 2562 23:59 สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 3 ธันวาคม 2562 " บ้านกรวดวิทยาคาร รับประเมิน ฯ รอบ 4"
2 ธ.ค. 2562 19:47 สกุณา โสดาปัดชา แนบ 78623159_2794784010589058_458550250622156800_o.jpg กับ 2 ธันวาคม 2562 "ไทยเจริญวิทยา" รับการประเมินภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.
2 ธ.ค. 2562 19:47 สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 2 ธันวาคม 2562 "ไทยเจริญวิทยา" รับการประเมินภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.
2 ธ.ค. 2562 19:44 สกุณา โสดาปัดชา แนบ 74224164_2788117471255712_5083873559013490688_o.jpg กับ 29 พฤศจิกายน 2562 "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32" ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและโรงเรียนพุทไธสง สถานศึกษาในสังกัดในการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562
2 ธ.ค. 2562 19:44 สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 29 พฤศจิกายน 2562 "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32" ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและโรงเรียนพุทไธสง สถานศึกษาในสังกัดในการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2562
29 พ.ย. 2562 01:55 Phakpoom Phatchanee แก้ไข แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2563
28 พ.ย. 2562 22:40 Phakpoom Phatchanee แก้ไข แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2563
28 พ.ย. 2562 22:09 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2563
28 พ.ย. 2562 22:07 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2563
28 พ.ย. 2562 22:07 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงกางรทุนรัฐบาล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
28 พ.ย. 2562 22:01 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ แผนป้องกันฯ ปีงบฯ2563 สพม.pdf กับ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2563
28 พ.ย. 2562 19:41 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2563
28 พ.ย. 2562 19:40 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2563
27 พ.ย. 2562 22:46 สกุณา โสดาปัดชา แนบ 76960335_2783114061756053_5487541566476124160_o.jpg กับ 27 พฤศจิกายน 2562 "ผอ.สพม.32" พบนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง
27 พ.ย. 2562 22:46 สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 27 พฤศจิกายน 2562 "ผอ.สพม.32" พบนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง
27 พ.ย. 2562 22:37 สกุณา โสดาปัดชา แนบ 76957361_2781557975244995_2339673379977560064_o.jpg กับ 26 พฤศจิกายน 2562 " ประโคนชัยพิท ฯ " พร้อมรับการประเมิน
27 พ.ย. 2562 22:37 สกุณา โสดาปัดชา สร้าง 26 พฤศจิกายน 2562 " ประโคนชัยพิท ฯ " พร้อมรับการประเมิน
25 พ.ย. 2562 23:51 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป. สิงห์บุรี
25 พ.ย. 2562 23:39 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
25 พ.ย. 2562 20:45 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศอัตราว่าง ตำแหน่งบริหารสถานศึกษา สพม. 16
25 พ.ย. 2562 20:18 คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ แก้ไข กลุ่มนโยบายและแผน
25 พ.ย. 2562 20:10 คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ แก้ไข กลุ่มนโยบายและแผน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า