กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 เม.ย. 2563 23:24 Phakpoom Phatchanee แก้ไข ข้อมูลผู้บริหาร
1 เม.ย. 2563 23:24 Phakpoom Phatchanee แนบ รองฯ กบ.png กับ ข้อมูลผู้บริหาร
1 เม.ย. 2563 23:12 Phakpoom Phatchanee แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
1 เม.ย. 2563 02:07 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
1 เม.ย. 2563 02:07 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
1 เม.ย. 2563 02:07 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (แบบหล่อในตัว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม
1 เม.ย. 2563 01:56 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
1 เม.ย. 2563 01:56 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
1 เม.ย. 2563 01:50 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ประกาศโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วมาตราฐานแบบทึบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
1 เม.ย. 2563 01:50 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 สร้าง ประกาศโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วมาตราฐานแบบทึบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
31 มี.ค. 2563 01:45 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข โครงสร้าง
31 มี.ค. 2563 01:45 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 copy copy.png กับ โครงสร้าง
30 มี.ค. 2563 00:41 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
30 มี.ค. 2563 00:08 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
30 มี.ค. 2563 00:07 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
30 มี.ค. 2563 00:06 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
30 มี.ค. 2563 00:06 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
30 มี.ค. 2563 00:00 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
29 มี.ค. 2563 23:59 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
29 มี.ค. 2563 23:58 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
29 มี.ค. 2563 23:57 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
29 มี.ค. 2563 23:56 Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32 แนบ ภาพ Background ประชุมผู้บริหาร.jpg กับ ข้อมูลพื้นฐาน
27 มี.ค. 2563 00:13 Phakpoom Phatchanee แก้ไข ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 มี.ค. 2563 00:13 Phakpoom Phatchanee แนบ ตราครุฑ.jpg กับ ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 มี.ค. 2563 00:13 Phakpoom Phatchanee แนบ 1585292932769.jpg กับ ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า