กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 มี.ค. 2564 01:04 Phakpoom Phatchanee แก้ไข หน้าหลัก
2 มี.ค. 2564 08:40 Phakpoom Phatchanee แก้ไข หน้าหลัก
2 มี.ค. 2564 07:12 Phakpoom Phatchanee แก้ไข หน้าหลัก
2 มี.ค. 2564 07:10 Phakpoom Phatchanee แก้ไข หน้าหลัก
2 มี.ค. 2564 06:59 Phakpoom Phatchanee แก้ไข หน้าหลัก
2 มี.ค. 2564 06:57 Phakpoom Phatchanee แก้ไข หน้าหลัก
2 มี.ค. 2564 06:57 Phakpoom Phatchanee แก้ไข หน้าหลัก
2 มี.ค. 2564 06:47 Phakpoom Phatchanee แก้ไข หน้าหลัก
19 ก.พ. 2564 03:16 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ประกาศการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(1 )เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
19 ก.พ. 2564 03:16 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ e0b884e0b8a3e0b8b8e0b891e0b89ee0b988e0b8b2e0b8abe0b98c-e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b881e0b8b2e0b8a3e0b983e0b899e0b89be0b8a3e0b8b0e0b980e0b897.png กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(1 )เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
19 ก.พ. 2564 03:16 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(1 )เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
18 ก.พ. 2564 22:21 nanthana tadsana แนบ 151975870_3342248512542445_5145140371308745482_o.jpg กับ 17 ก.พ. 64 "ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ (อ.ก.ต.ป.น.)"
18 ก.พ. 2564 22:21 nanthana tadsana สร้าง 17 ก.พ. 64 "ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ (อ.ก.ต.ป.น.)"
18 ก.พ. 2564 00:50 nanthana tadsana แนบ 149767606_3339641146136515_510084718154693975_o.jpg กับ 17 ก.พ. 64 "สถานศึกษาต้นแบบการดูแลช่วยเหลือ"
18 ก.พ. 2564 00:50 nanthana tadsana สร้าง 17 ก.พ. 64 "สถานศึกษาต้นแบบการดูแลช่วยเหลือ"
17 ก.พ. 2564 18:35 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข หน้าหลัก
16 ก.พ. 2564 22:39 nanthana tadsana แนบ 151241038_3339326059501357_293217954283360291_o (1).jpg กับ 17 ก.พ. 64 "ป้องกัน ปลอดภัย จากไวรัสโควิด-19"
16 ก.พ. 2564 22:39 nanthana tadsana สร้าง 17 ก.พ. 64 "ป้องกัน ปลอดภัย จากไวรัสโควิด-19"
16 ก.พ. 2564 22:23 nanthana tadsana แก้ไข 16 ก.พ. 64 "ห่วงใย ห่างไกล ไวรัสโควิด-19"
16 ก.พ. 2564 22:11 nanthana tadsana แนบ 149424623_3337223476378282_7653645249261200994_o.jpg กับ 16 ก.พ. 64 "ห่วงใย ห่างไกล ไวรัส -19"
16 ก.พ. 2564 22:11 nanthana tadsana สร้าง 16 ก.พ. 64 "ห่วงใย ห่างไกล ไวรัส -19"
15 ก.พ. 2564 18:21 nanthana tadsana แนบ 150159739_3335073073259989_1168665103134341877_o.jpg กับ 15 ก.พ. 64 "ครูผู้ช่วย"
15 ก.พ. 2564 18:21 nanthana tadsana สร้าง 15 ก.พ. 64 "ครูผู้ช่วย"
15 ก.พ. 2564 18:17 nanthana tadsana แนบ 149256876_3334563706644259_8249319048027905770_o.jpg กับ 15 ก.พ. 64 "ตระหนักรู้ สู้โควิด"
15 ก.พ. 2564 18:17 nanthana tadsana สร้าง 15 ก.พ. 64 "ตระหนักรู้ สู้โควิด"

เก่ากว่า | ใหม่กว่า