กิจกรรมล่าสุดของไซต์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข หน้าหลัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข หน้าหลัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 สร้าง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แก้ไข การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ แนบ a-16.jpg กับ กลุ่มบริหารงานบุคคล
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ แก้ไข กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ข่าวกลุ่ม ศน EP2_๒๐๐๗๑๕.jpg กับ การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ข่าวกลุ่ม ศน EP2_๒๐๐๗๑๕_3.jpg กับ การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ข่าวกลุ่ม ศน EP2_๒๐๐๗๑๕_2.jpg กับ การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ข่าวกลุ่ม ศน EP2_๒๐๐๗๑๕_1.jpg กับ การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ ข่าวกลุ่ม ศน EP2_๒๐๐๗๑๕_0.jpg กับ การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ 106335980_3261370860597035_6462481843479430897_o.jpg กับ การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ 105368057_3255596151174506_8222969111535945780_o.jpg กับ การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 แนบ 96020534_3139559532778169_4560427056923410432_o.jpg กับ การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คงศักดิ์ ศิขิรัมย์ แนบ จิตมณี.jpg กับ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า