รายงานงบทดลองประจำเดือน


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  997 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2562 21:41 Phakpoom Phatchanee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  831 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ธ.ค. 2562 20:36 Phakpoom Phatchanee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  983 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 พ.ค. 2562 02:18 Phakpoom Phatchanee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1131 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ส.ค. 2562 20:47 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1138 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ส.ค. 2563 02:52 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  952 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 มิ.ย. 2562 23:42 Phakpoom Phatchanee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1005 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ย. 2562 21:13 Phakpoom Phatchanee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  924 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2563 17:54 Phakpoom Phatchanee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1070 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ก.ค. 2562 19:55 Phakpoom Phatchanee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  844 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ย. 2562 23:04 Phakpoom Phatchanee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1390 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2563 20:00 Phakpoom Phatchanee
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ċ

ดู
  3 ก.พ. 2562 22:53 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
งบทดลอง ณ 31 สิงหาคม 2562  1121 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.ย. 2562 21:15 Phakpoom Phatchanee
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 ต.ค. 2563 01:54 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 22 มิ.ย. 2563 19:06 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1121 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 มิ.ย. 2563 02:22 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ต.ค. 2563 02:03 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1138 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ส.ค. 2563 02:54 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1161 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2563 20:15 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  844 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2563 20:15 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  924 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2563 20:15 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  831 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2563 20:15 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1093 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2563 20:15 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1390 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2563 20:15 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  532 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 ก.ค. 2563 23:54 คงศักดิ์ ศิขิรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  290 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2563 20:15 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1149 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ก.ค. 2563 20:15 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1122 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 15 ก.ย. 2563 18:37 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  844 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 11 พ.ย. 2563 20:37 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1177 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ม.ค. 2564 23:27 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  948 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 13 ธ.ค. 2563 19:55 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1066 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ก.พ. 2564 01:25 คงศักดิ์ ศิขิรัมย์
Comments