รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)


รายงานการประชุม กำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่1

รายงานการประชุม กำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
9 ก.ค. 2563 21:19
Ċ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
9 ก.ค. 2563 21:19
Comments