สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประจำเดือนเมษายน 2562

ประจำเดือนเมษายน 2562
ประจำเดือนมีนาคม 2562

ประจำเดือนมีนาคม 2562

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประจำเดือนมกราคม 2562

ประจำเดือนมกราคม 2562

ประจำเดือนธันวาคม 2561

ประจำเดือนธันวาคม 2561

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
 พระราชบัญญัติ/กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Comments