ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน

โพสต์4 ก.ค. 2562 21:44โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2562 22:05 ]เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์

Comments