ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา และโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม.32 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์18 ก.ค. 2562 02:05โดยPhakpoom Phatchanee   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 02:06 ]


ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา และโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม.32 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ปประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน

โพสต์4 ก.ค. 2562 21:44โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2562 22:05 ]
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์

1-2 of 2