แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Business Continuity Plan : BCP

ĉ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์,
31 ก.ค. 2563 02:41
Comments