กิจกรรม 6 สัปดาห์ออกเสียงลงประชามติ


โรงเรียนไทยเจริญวิทยา อ.ปะคำ นำโดยนายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 6 สัปดาห์ประชามติ (อ่านต่อ)
สพม.32 (บุรีรัมย์) เชิญชวนทุกคนไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม อ.นางรอง สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ออกเสียงประชามติ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ อ่านต่อ
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม              จัดกิจกรรมการออกเสียงประชามติในสัปดาห์ที่2ให้รู้จัก การใช้สิทธิ์ โดยให้สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความรู้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อ่านต่อ


โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม จัดทำคู่มือ6สัปดาห์ประชามติให้นักเรียนทุกคน ครูเวรจัดอบรม ทบทวนความรู้ตอนกิจกรรมเข้าแถวเช้า และก่อนกลับบ้านทุกวัน อ่านต่อ
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อ.คูเมือง สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ แนวทางความร่วมมือโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ อ่านต่อ
Comments