สมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลอเมริกา (Exchange Visitor Program)

โพสต์27 พ.ค. 2562 01:33โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

เนื่องด้วยองค์กรการศึกษาซึ่งไม่มุ่งหาผลกำไรอันได้แก่มูลนิธิ Aspect, FLAG, PAX อันเป็นมูลนิธิด้านการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือของสถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ในประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ Student Exchange Program รายละเอียดดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
27 พ.ค. 2562 01:33
Comments