สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสับดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โพสต์10 ก.ค. 2562 23:15โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสับดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.nkc.kku.ac.th/fair2019 รายละเอียดเอกสารแนบท้าย
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
10 ก.ค. 2562 23:15
Comments