รับสมัครมักศึกษาครูสมาธิ ร่มที่ 45

โพสต์23 ก.ค. 2562 20:50โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

เนื่องด้วย พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลายพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุมเทพมหานคร ได้มีเมตตาให้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 แล้ว ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 280 สาขา ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ด้วยเทคนิคการสอนแบบสมาธิ ไฮเทค เรียนง่าย เข้าใจง่าน ได้ผลเร็วทำให้ผู้เรียนมีพลังจิตหรือกำลังใจในการดำเนินชีวิต ผู้เรียนจะพบกับความสุขมากขึ้น นอนหลับง่าย ความเครียดน้อยงาน ควบคุมอารมณ์ได้ดี ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
23 ก.ค. 2562 20:50
Comments