ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

โพสต์10 ก.พ. 2562 22:31โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

                    ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา เพื่อให้ผู็ฝึกสอนกีฬา สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งสือค้นเรียนรู้ และส่งเสริมความเข้าใจใน เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู็ที่สนใจ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพลศึกษา www.dpe.go.th  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
10 ก.พ. 2562 22:32
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
10 ก.พ. 2562 22:31
Comments