ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม

โพสต์12 ก.พ. 2562 00:22โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
                    ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรในตม เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. มศซ และ ศธ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ http://admission.swu.ac.th  โดยให้นักเรียนผู้สมัครสอบส่งเอกสาร/หลักฐานการประกอบสมัครทั้งหมดมายัง กำอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
12 ก.พ. 2562 00:22
Comments