ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ My GPF Application

โพสต์31 ม.ค. 2562 23:18โดยSpm32 Channel สถานีข่าว สพม.32
            ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กำหนดจัดกิจกรรมเฟ้นหาแฟนพันธ์แท้ My GPF Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสมาชิก กบข. ที่มีบุคลิกภาพโดดเด่น เข้าใจแนะนำการใช้งานแอฟพลิเคชัน กบข. ได้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลมาร่วมแคมเปญรณรงค์ส่งเสริมให้สมชิก กบข. ได้รู้จักและใช้ประโยชน์จาก My GPF Application โดยเปิดรับสมัครและส่งเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
Ċ
Spm32 Channel สถานีข่าว สพม.32,
3 ก.พ. 2562 22:53
Comments