ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม

โพสต์8 ก.พ. 2562 00:23โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
                ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน" ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม และ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต กาญจนบุรี จ.การจนบุรี ซึ่งจะรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/youthcamp/
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
8 ก.พ. 2562 00:23
Comments