ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์หลักสูตร ๑ ปี รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์10 ก.พ. 2562 23:25โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น
            ด้วยกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลหมาราชนครราชสีมา ได้จำทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ ๗ (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ให้แก่สถานบริการของรัฐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม ในวันและเวลาราชการ โทร ๐๔๔-๒๓๒๐๓๙
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
10 ก.พ. 2562 23:25
Comments