ขอเชิญร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

โพสต์10 ก.พ. 2562 23:02โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

                  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการการออกแบบเชิงความคิดและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมด้านการคุ้มครองและความปลอดภัย Critial thinking  Persistence/GRIT รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
10 ก.พ. 2562 23:02
Comments