ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช 2562

โพสต์10 ก.ค. 2562 20:22โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

เนื่องด้วยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิ สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พุทธศักราช 2562 สามารถขอระเบียบการและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.facebook.com/sornthongthai  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
10 ก.ค. 2562 20:22
Comments