ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม อบรมกีฬาบาสเกตบอล ในโครงการ นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล

โพสต์24 พ.ค. 2562 02:03โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ตามที่ NBA เอเชีย ร่วมกับ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน บริษัท ชู๊ตอิท จำกัด ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล จัดให้มีโครงการการพัฒนาและนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลมาสู่เยาวชไทย OBEC - JR.NBA Coach Academy ขั้นตั้งแต่ปี 2560 รายละเอียดดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
24 พ.ค. 2562 02:03
Comments