โครงการอบรม สัมมนา "หลักกฏหมายปกคลองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการ" รุ่นที่ 1

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:20โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้กำหนดจัดโครงการอบรม สัมมนา "หลักกฏหมายปกคลองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการ" รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้อง NK 1407 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1000 บาท โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาผ่านทางเวปไซต์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ https://isc.kku.ac.th/th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
4 เม.ย. 2562 00:20
Comments