โครงการติวภาษาอังกฤษระดับมัธยมฟรี TAWEEKIT ENCLISH CAMP @ BURIRAM ครั้งที่ 3

โพสต์23 ก.ค. 2562 21:05โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยทางห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ดำเนินโครงการติวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษระดับมัธยมฟรี TAWEEKIT ENCLISH CAMP @ BURIRAM ครั้งที่ มาอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจโครงการฯ ทั้ง 2 ครั้งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการสนุกกับการเรียนและได้รับประโยชน์ นำไปใช้เป็นแนวข้อสอบในการสอบ โอเน็ตได้ ทางห้างฯ จึงได้ดำเนินโครงการต่อและขยายโครงการเพิ่มการติวคณิตศาสตร์ฟรี โดยมี รายละเอียดดังแนบท้าย
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
23 ก.ค. 2562 21:05
Comments