โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non - Korean Educators 2019"

โพสต์24 ก.ค. 2562 00:23โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย คณะมนุษย์สาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non - Korean Educators 2019" ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
24 ก.ค. 2562 00:23
Comments