โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

โพสต์11 ก.ค. 2562 02:55โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากบริษัท บ้านปูจำกัด (มหาชน) จพดำเนินการจัด โครงการค่ายเยาวชวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 14 จำนวน 1 ชุด ภายใต้หัวข้อ รวมพลังเยาวช สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 7 - 14 ตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
11 ก.ค. 2562 02:55
Comments