โครงการพัมนาภาษาอังกฤษ

โพสต์3 ก.ค. 2562 01:18โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

สถาบันแปซิฟิก เวิลด์ไวค์ เอ็กซเพรส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 เปิดให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ แบบครบวงจร สำหรับผู้มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อระดับต่าง ๆ ยังประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันรวมถึงการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานด้านการศึกษาในประเทศต่าง ๆ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบท้าย
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
3 ก.ค. 2562 01:18
Comments