โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5

โพสต์23 ก.ค. 2562 23:51โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จะจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่  28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เริ่มสมัคร วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.niti.ubru.ac.th 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
23 ก.ค. 2562 23:51
Comments