โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

โพสต์14 พ.ค. 2562 22:11โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน" ในวันเสาร์ที 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ หาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://neunic2019.neu.ac.th  หรือ Scan QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
14 พ.ค. 2562 22:11
Comments