โครงการ Dek-D's Pre-ONET

โพสต์15 พ.ค. 2562 00:04โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วยบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ผู้ดูแลเว็บไซต์ Dek-D.com จัดทำโครงการจำลองสอบเสมือนจริง ภายใต้ชื่อโครงการ Dek-D's Pre-ONET โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ทดลองข้อสอบ วิเคราะห์จุดด้อยของตัวเอง ลองทำข้อสอบในสถานการณ์บรรยากาศ กฏระเบียบเสมือนจริงเพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบ และกระตุ้นให้นักเรียนจริงจังกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บ www.dekdpreadmission.com www.dekdpreonet.com หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-235-2451 ต่อ 241 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
15 พ.ค. 2562 00:04
Comments