โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธิบรมราชาภิเษก และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:43โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดโดรงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธิบรมราชาภิเษก จำนวน 99 รูป ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
4 เม.ย. 2562 00:43
Comments