การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ืงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2

โพสต์23 ก.ค. 2562 20:13โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้ืงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 1  31 สิงหาคม 2562 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
23 ก.ค. 2562 20:13
Comments