การส่งเสริมการใช้นำมันไปโอดีเซล บี 100 เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

โพสต์3 ก.ค. 2562 01:29โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2562 01:44 ]

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกลับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นชอบใช้เพิ่มปริมาณการใช้ปาล์มน้ำมันในประเทศโดยส่งเสริมให้นำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้เป็นพลังงานทดแทน รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบท้าย
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
3 ก.ค. 2562 01:29
Comments