การสัมมนา "วิจัย เปลี่ยนโลก" และ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

โพสต์27 มี.ค. 2562 01:10โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2562 01:20 ]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" (Thailand Research Expo 2019) ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกิจกรรมภาคการประชุมสัมมนาและภาคนิทรรศการที่หลากหลาย และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การสัมมนา "วิจัย เปลี่ยนโลก" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับใช้ได้ดี และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
27 มี.ค. 2562 01:11
Comments