การร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

โพสต์24 มี.ค. 2562 21:11โดยพงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2562 21:12 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดประชุมสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ด้วยระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากมีความสนใจ สามารถทะเบียนผ่านทาง http://ctbs.nrct.go.th/seminar 1ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
Ċ
พงศ์ศาตร์ บำรงแคว้น,
24 มี.ค. 2562 21:11
Comments